معرفی مارلیک، جواهر فروشی در اصفهان

مارلیک نام تپه ای باستانی در شمال ایران است.
در این مکان آثار بسیار بدیع و گرانبهائی از مفرغ ، طلا ، جواهر و اشیاء قیمتی مربوط به هزاره اول و دوم پیش از میلاد کشف شده است.
مهمترین اثر کشف شده دراین ناحیه جامی طلا با نقش گاو بالدار است که در موزه ایران باستان نگهداری می شود. 

تاریخچه واهر فروشی مارلیک :
جواهر فروشی مارلیک در سال 1352 فعالیت خود را در زمینه طلاسازی با نام تجاری اصفهان زنجیر  در شهر زیبا و توریستی اصفهان شروع کرده و در سال 1383 مجموعه کاملی از جواهرات را در کلکسیون جواهرات مارلیک جمع آوری کرده است.
 
 
بهترین جواهرات را در بهترین جواهر فروشی بیابید