یاقوت کبود

یاقوت کبود
 
یاقوت کبود یا سفیر Sapphire به معنای آبی در زبان یونانی است و به کانیهای مختلف اطلاق می شود. و در ایام قدیم تا قرون وسطی واژه سفیر عمدتا به کانی lapis lazuli گفته می شود.
عنصر رنگ دهنده در یاقوت کبود آهن و تیتانیوم می باشد. ویژگی سختی در یاقوتهای کبود و یاقوت های قرمز یکسان بوده.
روشهای استخراج یاقوت کبود ساده وابتدایی بوده و با حفر گودالها وکانالهایی در داخل زمین بوسیله دست انجام میگیرد.پس از استخراج یاقوت کبود بوسیله شستن در ظرفها والکها ازخاک رس - ماسه و شن جدا می شود و جداسازی نهایی بوسیله دست انجام می گیرد.
 
یاقوت کبود از کانیهای هم گروه خود یاقوت سرخ فراوان تر یافت می شود و این بدلیل بیشتر بودن فلز آهن ازکروم در طبیعت می باشد که رنگ این دو کانی رابوجود می آورند.
معادن مهم یاقوت کبود:
معادن مهم یاقوت کبود در حال استخراج امروزه در قاره استرالیا و در کشور برمه – سریلانکا و تایلند می باشد. یکی از مرغوب ترین بلورهای یاقوت کبود از معادنی در ایالت کشمیر هندوستان در ناحیه زاسکارو در جنوب شرقی سریناگار قرار گرفته است.
بلورهای درشت یاقوت کبود بسیار کمیاب بوده و مانند الماسهای مشهور جهان شهرت یافته و نامگذاری شده اند. مانند ستاره هند که بزرگترین یاقوت کبود و ستاره ای تراش داده شده در جهان است با 536 قیراط وزن و درموزه علوم طبیعی نیویورک نگهداری می شود.
و ستاره نیمه شب نگینی سیاه رنگ با 116 قیراط وزن یا ستاره آسیا با 330 قیراط وزن که در اختیار موزه اسمیتسونین در واشنگتن است. دو نگین یاقوت کبود مشهور دیگر یکی ادوارد و دیگری استوارت است که درتاج پادشاهی انگلیس موجود است.